Let me dissolve the madness that confuses you

VILTIN GALLERY  | May 4, 2022 - June 11, 2022

The crisis of female roles, the issues of the female body as well as self objectification are reoccurring topics and motifs of Klára Petra SZABÓ. Her latest works are presented by the titleLet me dissolve the madness that confuses you in VILTIN Gallery. The exhibition this time also comprises of two simultaneous, yet intertwining series, one builds on jigsaw puzzle like female torsos, which were already apparent in her previous works, the other one is consist of the painted process of fictive and real landscapes.

Klára Petra SZABÓ's own body provides the raw material to her aquarelle paintings of her self-reflection, this way dissolving female roles, acts and stereotypes. She recollects those intimate and fine stories and personal experiences, which model situations well known to us, meanwhile carrying elaborate symbolic meanings. By proposing questions through her own examples on female roles, her self examination can offer a support to extensive female social identity issues. She lends her own self to universal narratives of femininity, by doing this her stories are closely related not only to her own, but to the concepts of womanhood. Her aquarelle drawings reveal a reality, where the woman appears as the only role-player, hence displaying the world through herself. Besides, talking about an individual, herself, who lives, processes, and dismantles traditional female ideologies, her works can be interpreted as salvation to a one-sided viewpoint. She builds characters who take action, conscious, and contemplative, meanwhile talking about the sufferings and reformation of the manifestation of collective female memory.

Her previous series are forerunners of her newest works. The central motif of Shades of Loneliness, Black Box andThe Collector was also her. The Black Box series SZABÓ discloses traditional and one-dimensional role models of the artist, the woman, the wife and the potential mother based on the seemingly harmless, yet unbidden remarks of her colleagues. The Collector which features pinned-up female body part compositions exposes the mental state of the artist.

The new works contemplate the lack of intimacy and sexual frustration, the power of insomnia keeping one between reality and dream, the feelings of longing and yearning. The combination of the before mentioned swirls like a whirlpool as a vision like and surreal collection of images. The animals known from nature documentaries and their behaviours, the recreation of well-known landscapes, insomnias ability of creating stories and formulas, as well as the dark backdrop of the drawings representing a consistent night-time are all points of reference of the constantly changing narrative on the memory net of the possible and the actual. Still, the detailed and narrative trademark aquarelle drawings of the artist allow the viewer to look into a psychological level, where the questions of self representation lead to the deepest analysis through empirical experiences and the world of dreams. 

(text: VILTIN Gallery)

Foto: Biro Dávid


Hadd oldjam meg az őrületet, ami összezavar téged

VILTIN GALÉRIA | 2022. május 4. - 2022. június 11.

A női szerepkörök krízise, a női test és ezzel az öntárgyiasítás kérdése SZABÓ Klára Petra munkásságának visszatérő fogalom- és motívumköre. A művész legújabb műveit Hadd oldjam meg az őrületet, ami összezavar téged címmel mutatja be a VILTIN Galéria. A kiállítás ezúttal is két, párhuzamosan felépített, de összefonódó sorozatba ad betekintést: az egyik a korábbi munkáiban már megjelenő, kirakósszerű női torzók vizualitására épít, míg a másik valós és fiktív tájak festői feldolgozásából áll. 

SZABÓ Klára Petra saját teste szolgáltatja a nyersanyagot önreflektív, a női szerepekkel, tevékenységekkel és a sztereotípiák lebontásával foglalkozó akvarelljeihez. Olyan apró és intim történeteket, személyes élményeket hív elő, amelyek sokunk számára ismerős helyzeteket modelleznek, és egyben összetett szimbolikus tartalommal bírnak. Azáltal, hogy saját példáján 

keresztül kérdez rá a női szerepkörökre, önvizsgálata egyfajta mankót adhat a nők általános identitáskereséséhez. Univerzális női elbeszéléstörténetekhez adja kölcsön önnön lényét, saját történetei így nem csak önmagához, hanem a nőiség fogalmaihoz is kapcsolódnak. Akvarelljei egy olyan valóságot tárnak fel, ahol a nő egyedüli szereplőként jelenik meg, így kizárólag önmagán átszűrve láttatja a világot. Amellett, hogy a női énhez kapcsolódó tradicionális sztereotípiák megélésén, feldolgozásán és lebontásán dolgozó egyénről ? önmagáról - beszél, munkái egyben ezen berögzött egyoldalú nézőpont feloldásaként is értelmezhetők. Cselekvő, tudatos, kontemplatív szereplőket hív elő, így a női kollektív emlékezet szenvedéseinek manifesztálódásáról és annak tudatos újraírásáról is beszél.

Korábbi sorozatai legfrissebb munkáinak előfutáraként tekinthetők. A Magány árnyalatai, a Black Box és A gyűjtősorozatok központi motívuma is önmaga volt. Míg a Black Box sorozat nyitható fedelű fekete dobozai által a művész, a nő, a feleség és a potenciális anya hagyományos és egysíkú szerepmodelljei bontakoznak ki az ártalmatlannak tűnő, de kéretlen - vélemények nyomán, addig a meztelen testrészek feltűzőtt kompozícióiból felépülő A gyűjtősorozat az alkotó mentális állapotába engedett bepillantást. 

Az új munkák a magány okozta intimitáshiányról és szexuális frusztrációról, az inszomnia álom és valóság között tartó erejéről, a sóvárgás és elvágyódás érzéséről mesélnek.  Mindezek egyvelege érzéki örvényként keveredik hol víziószerűen, hol szürreális kép együttesek formájában legújabb alkotásaiban. A természetfilmekből átörökített állatok és azok viselkedésformái, az ismert tájak újrarajzolása, az álmatlanság történet- és formaalkotó képessége, valamint a rajzok sötét hátterében kivetülő örökös éjszaka referenciapontokként építik fel a folyamatosan változó narratívát a lehetséges és tényleges valóság emlékhálóján. Mégis, a művész védjegyeként is tekinthető részletgazdag, narratív akvarellek olyan pszichológiai rétegekbe adnak betekintést, ahol a vizuális önreprezentáció kérdésköre vezet át az empirikus élmények és álom világától a szubjektum legmélyebb analíziséig.The Year of the Cougar / A puma éve / 2022 / akvarell, papír / watercolor on paper  / 80 x 59 cm  


Dolce far niente / Édes semmittevés / 2022 / akvarell, kollázs, papír / watercolor, collage, paper / 80 x 59 cm  


Parasite / Parazita / 2022 / akvarell, kollázs, papír / watercolor, collage, paper / 53 x 73 cm  


The Darkest Hour / A legsötétebb óra / 2022 / akvarell, kollázs, papír / watercolor, collage, paper  / 120 x 135 cm


Object of Affection / A vonzalom tárgya / 2022 / akvarell, papír / watercolor on paper / 24 x 21 cm  


Magic Gone / Oda a varázslat / 2022 / akvarell, kollázs, papír / watercolor, collage, paper / 53 x 73 cm  


Symbiosis, detail / Szimbiózis, részlet / 2022 / akvarell, kollázs, papír / watercolor, collage, paper  / 80 x 59 cm  


Fire in the Jungle / Tűz a dzsungelben / 2022 / akvarell, papír / watercolor on paper / 18,5 x 26,5 cm  

Jungle / Dzsungel / 2022 / akvarell, kollázs, papír  / watercolor, collage, paper / 21,5 x 29,5 cm

Jungle at Night / Éjszakai dzsungel / 2022 / akvarell, papír / watercolor on paper / 18 x 25,5 cm  


Jungle with Eyes / Dzsungel szempárral / 2022 / akvarell, kollázs, papír / watercolor, collage, paper / 21 x 29,5 cm  


Dolomits / Dolomitok / 2022 / akvarell, papír / watercolor on paper / 22 x 21,5 cm